ENERGIEFFEKTIVISERING - KLIMATANPASSNING

Förtroende - Kvalitet - Service

Vi sänker dina uppvärmingskostander

Vi på EITAB Byggservice AB hjälper dig att skapa ett bättre inomhusklimat och samtidigt sänker dina uppvärmningskostnader på din bostad/fastighet.

Det finns flera kostnadseffektiva åtgärder som vi utför bland annat:
  • Tilläggsisolering i golv, väggar och vindsutrymmen.
  • Isolering av värmeledningar
  • Montering nya fönster
  • Montering nya dörrar
  • Ventilation-värmeåtervinning

Att ha rätt isolering innebär att man håller kylan utomhus och värmen inomhus på vintern men även att man kan hålla värmen utomhus på sommaren. Ett hus som är kallt och dragigt kan vara dåligt isolerat eller ha otäta fönster och dörrar det kan därför vara en bra investering att göra en tilläggsisolering och-eller fönster/dörrbyte. Det ger inte bara en högre trivselfaktor inomhus, det är även en ekonomisk fråga och en bra insatts för vår miljö.
Etiab om oss
Bilder på våra fordon

Kontaktuppgifter

Martin Eriksson
Ägare och vd
​​​​​​​

Utbildad:
  • Byggnadsnickare.
  • Anläggningsteknisk maskinutbildning.
  • Isoleringsplåtslageri & takplåtslageri.