Om företaget

         EITAB Gruppens verksamhet består av att:

Bedriva konsultverksamhet inom bygg och anläggning.
Uthyrning av byggmaskiner och byggnadsställning.
Uthyrning av entreprenadmaskiner och fordon.
Äga, förvalta och förädla fastigheter.