Om företaget

EITAB GRUPPEN AB är moderbolag till:


EITAB Byggservice AB
Norbergs Plåtslageri AB
Svenska Smörjmedelsgrossisten AB

         EITAB Gruppens verksamhet består av att:
  • Äga, förvalta och förädla fastigheter.
  • Uthyrning av entreprenadmaskiner och fordon.
  • Uthyrning av byggmaskiner och byggnadsställning. 
  • Bedriva konsultverksamhet inom bygg och anläggning.

        Ägare:

         EITAB GRUPPEN AB ägs av EITAB Holding AB.
         Ägare till EITAB Holding AB är Martin Eriksson, tillika grundare.